Instal Proiect - PERFORMANTA IN INSTALATII!
Proiectare instalatii de incalzire, Proiectare instalatii de ventilare si climatizareProiectare instalatii sanitare, Proiectare instalatii electrice, Proiectare sisteme si instalatii de limitare si stingere a incendiilorProiectarea sistemelor si instalaţiilor de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiuProiectare instalatii de alarmare impotriva efractiei, Proiectare instalaţii electriceProiectare instalaţii de aer comprimat, Proiectare instalaţii tehnologice speciale, Proiectare centrale termice

Autorizari

Firma INSTAL PROIECT este autorizata pentru:
- Proiectarea sistemelor si instalatiilor de ventilare pentru evacuarea fumului si gazelor fierbinti, cu exceptia celor de tip natural-organizat. (Autorizatie eliberata de MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUATII DE URGENTA);
- Proiectarea sistemelor si instalatiilor de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu. (Autorizatie eliberata de MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUATII DE URGENTA);
- Proiectarea sistemelor si instalatiilor de limitare si stingere a incendiilor. (Autorizatie eliberata de MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUATII DE URGENTA);
- Proiectarea sistemelor de alarmare impotriva efractiei. (Licenta de functionare eliberata de MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR INSPECTORATUL GENERAL AL POLITIEI ROMANE DIRECTIA DE ORDINE PUBLICA).

Atestate

    Firma INSTAL PROIECT pune la dispozitie:
   - Personal tehnic de specialitate responsabil cu avizarea documentaţiei tehnice de instalare, a documentaţiei tehnice preliminare si a documentaţiei tehnice de automatizare la instalaţii sub presiune – RADTI, RADTP si RADTA. (Atestat eliberat de ISCIR);
   - Verificatori de proiecte atestati MLPTL pentru cerintele It, Is si Ie;
   - Auditori energetici pentru constructii si instalatii gradul I;
   - Diriginte de şantier pentru domeniile:

  •      2.3 Constructii civile, industriale si agricole - categoria de importanta B;
  •      6 Constructii edilitare si de gospodarie comunala;
  •      8.2 Instalaţii sanitare, termoventilaţii;
  •      9.2 Retele termice si sanitare.

Evolutie Instal Proiect

 

Odată cu mărirea portofoliului de clienţi firma S.C. Instalproiect S.R.L. si-a extins activitatea după cum urmează:

  • In ianuarie 2007 firma este autorizata I.S.C.I.R. pentru „Elaborarea, verificarea si avizarea conforma a proiectelor de instalare, schemelor termomecanice, a proiectelor de montare si reparare la cazane de apa calda si cazane de abur de joasa presiune, supuse prevederilor prescripţiei tehnice PT C9-2003, Colecţia ISCIR, având următorii parametri maximi de lucru: P=3000kW, p=10bar respectiv Q=4t/h”;

 

  • In aprilie 2008 firma este autorizata de „INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUATII DE URGENTA – Centrul Naţional pentru Securitate la Incendiu si Protecţie Civila” pentru proiectarea sistemelor si instalaţiilor de limitare si stingere a incendiilor;

 

  • In aprilie 2008 firma este autorizata de „INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUATII DE URGENTA – Centrul Naţional pentru Securitate la Incendiu si Protecţie Civila” pentru proiectarea sistemelor si instalaţiilor de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu;

 

  •  Din mai 2008 firma are personal autorizat de „INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCTII” pentru desfăşurarea activităţii de dirigenţie de şantier pentru domeniul 8.2. Instalaţii sanitare, termoventilaţii;

 

  • In octombrie 2010 firma are personal tehnic autorizat I.S.C.I.R. responsabil cu „Avizarea documentaţiei tehnice de instalare, a documentaţiei tehnice preliminare si a documentaţiei tehnice de automatizare la instalatii sub presiune” RADTI, RADTP si RADTA;

 

  • Din mai 2012 firma are personal autorizat de „INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCTII” pentru desfăşurarea activităţii de dirigenţie de şantier pentru domeniul 6. Construcţii edilitare si de gospodărie comunala si domeniul 9.2. Reţele termice si sanitare.


Cauta
Powered by Joomla!®. Designed by: themes joomla  Valid XHTML and CSS.
Prepared by Pinghi.ro © 2011-2013 Pinghi.ro