Evolutie Instal Proiect

  • Tipărire

 

Odată cu mărirea portofoliului de clienţi firma S.C. Instalproiect S.R.L. si-a extins activitatea după cum urmează:

  • In ianuarie 2007 firma este autorizata I.S.C.I.R. pentru „Elaborarea, verificarea si avizarea conforma a proiectelor de instalare, schemelor termomecanice, a proiectelor de montare si reparare la cazane de apa calda si cazane de abur de joasa presiune, supuse prevederilor prescripţiei tehnice PT C9-2003, Colecţia ISCIR, având următorii parametri maximi de lucru: P=3000kW, p=10bar respectiv Q=4t/h”;

 

  • In aprilie 2008 firma este autorizata de „INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUATII DE URGENTA – Centrul Naţional pentru Securitate la Incendiu si Protecţie Civila” pentru proiectarea sistemelor si instalaţiilor de limitare si stingere a incendiilor;

 

  • In aprilie 2008 firma este autorizata de „INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUATII DE URGENTA – Centrul Naţional pentru Securitate la Incendiu si Protecţie Civila” pentru proiectarea sistemelor si instalaţiilor de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu;

 

  •  Din mai 2008 firma are personal autorizat de „INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCTII” pentru desfăşurarea activităţii de dirigenţie de şantier pentru domeniul 8.2. Instalaţii sanitare, termoventilaţii;

 

  • In octombrie 2010 firma are personal tehnic autorizat I.S.C.I.R. responsabil cu „Avizarea documentaţiei tehnice de instalare, a documentaţiei tehnice preliminare si a documentaţiei tehnice de automatizare la instalatii sub presiune” RADTI, RADTP si RADTA;

 

  • Din mai 2012 firma are personal autorizat de „INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCTII” pentru desfăşurarea activităţii de dirigenţie de şantier pentru domeniul 6. Construcţii edilitare si de gospodărie comunala si domeniul 9.2. Reţele termice si sanitare.