Instal Proiect - PERFORMANTA IN INSTALATII!
Proiectare instalatii de incalzire, Proiectare instalatii de ventilare si climatizareProiectare instalatii sanitare, Proiectare instalatii electrice, Proiectare sisteme si instalatii de limitare si stingere a incendiilorProiectarea sistemelor si instalaţiilor de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiuProiectare instalatii de alarmare impotriva efractiei, Proiectare instalaţii electriceProiectare instalaţii de aer comprimat, Proiectare instalaţii tehnologice speciale, Proiectare centrale termice

Autorizari

Firma INSTAL PROIECT este autorizata pentru:
- Proiectarea sistemelor si instalatiilor de ventilare pentru evacuarea fumului si gazelor fierbinti, cu exceptia celor de tip natural-organizat. (Autorizatie eliberata de MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUATII DE URGENTA);
- Proiectarea sistemelor si instalatiilor de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu. (Autorizatie eliberata de MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUATII DE URGENTA);
- Proiectarea sistemelor si instalatiilor de limitare si stingere a incendiilor. (Autorizatie eliberata de MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUATII DE URGENTA);
- Proiectarea sistemelor de alarmare impotriva efractiei. (Licenta de functionare eliberata de MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR INSPECTORATUL GENERAL AL POLITIEI ROMANE DIRECTIA DE ORDINE PUBLICA).

Atestate

    Firma INSTAL PROIECT pune la dispozitie:
   - Personal tehnic de specialitate responsabil cu avizarea documentaţiei tehnice de instalare, a documentaţiei tehnice preliminare si a documentaţiei tehnice de automatizare la instalaţii sub presiune – RADTI, RADTP si RADTA. (Atestat eliberat de ISCIR);
   - Verificatori de proiecte atestati MLPTL pentru cerintele It, Is si Ie;
   - Auditori energetici pentru constructii si instalatii gradul I;
   - Diriginte de şantier pentru domeniile:

  •      2.3 Constructii civile, industriale si agricole - categoria de importanta B;
  •      6 Constructii edilitare si de gospodarie comunala;
  •      8.2 Instalaţii sanitare, termoventilaţii;
  •      9.2 Retele termice si sanitare.

Extras din Prescripţia tehnica PT C11-2010: Sisteme de automatizare aferente centralelor termice si instalatii de ardere aferente cazanelor

Cautare pe Sarci

 

Extras din Prescripţia tehnica PT C11-2010: Sisteme de automatizare aferente centralelor termice si instalatii de ardere aferente cazanelor:

Art. 2 Prevederile prezentei prescriptii tehnice se aplica:

a) sistemelor de ardere si de automatizare pentru:

1) cazane de abur si cazane de apa fierbinte;

2) cazane de apa calda cu puterea P > 400kW si cazane de abur de joasa presiune cu debitul Q>0,6 t/h.

b) instalatiilor de automatizare aferente centralelor termice si instalatiilor termomecanice anexe a cazanelor.

Art. 3 Prevederile prezentei prescriptii se aplica:

a) sistemelor de automatizare noi care integreaza sistemele individuale ale cazanelor si ale instalatiilor termomecanice anexe din centralele termice atunci când nu sunt furnizate de producatorul cazanelor si/sau echipamentelor;

b) modernizarii sistemelor de ardere si de automatizare ale cazanelor si instalatiilor anexe din centralele termice aflate în exploatare;

c) automatizarii centralelor termice si cazanelor aflate în exploatare si care nu sunt echipate cu sisteme de automatizare.

Art. 5 Prevederile prezentei prescriptii tehnice nu se aplica la:

a) sistemele de automatizare individuale aferente cazanelor de apa calda alimentate cu combustibili gazosi si lichizi cu puteri P£400 kW, prevazute de prescriptia tehnica aplicabila;

b) sistemele de automatizare ale instalatiilor si echipamentelor tehnologice din domeniul nuclear;

c) sistemele de automatizare aferente cazanelor si instalatiilor termomecanice anexe, aflate pe nave, platforme marine mobile sau fixe.

Art. 19 Documentatia tehnica de însotire si identificare a sistemului de ardere si de automatizare, avizata de catre RADTA, trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele:

a) schema/plan de ansamblu în care se figureaza toate circuitele tehnologice cu amplasarea componentelor sistemului de automatizare pentru comanda de la distanta, reglare automata, protectie, semnalizare si masura, precum si legaturile functionale dintre acestea, P&I (schema proceselor tehnologice cu instrumentatia aferenta);

b) descrierea generala a principiilor de automatizare adoptate în solutia aleasa;

c) descrierea functionarii fiecarui subsistem (de comanda, de reglare, de semnalizare, de protectie, de masurare, de monitorizare a parametrilor de functionare ai echipamentului tehnologic, si altele asemenea);

d) schemele dezvoltate monofilare ale buclelor de reglare, protectie, comanda la distanta si semnalizare;

e) schemele desfasurate ale circuitelor electrice, electronice, hidraulice, pneumatice etc.;

f) proceduri/instructiuni detaliate de montare, punere în functiune, verificare si întretinere pentru sistemul de automatizare în ansamblu si pentru fiecare subsistem al sau. Se precizeaza verificarile care trebuie efectuate periodic, indicând perioada maxima la care se verifica;

g) specificatii tehnice si documente de garantie pentru elementele sistemelor de automatizare care sunt supuse programelor automate de autoverificare a functionarii;

h) pentru componentele care fac parte din buclele de protectie automata trebuie prezentate documentele de atestare a acestora ca sunt adecvate utilizarii la cazane cu functionare fara supraveghere permanenta (certificate de garantare a încadrarii aparatelor în categoria cu grad ridicat de siguranta la defect-fail safe);

i) programul/procedura de verificare periodica la fiecare 24 de ore, respectiv 72 de ore, a sistemului si componentelor sistemului de automatizare;

j) programul de testare a functiilor proiectate ale sistemului de automatizare (obligatoriu a fi efectuat la prima punere în functiune si periodic);

k) situatiile si masurile ce trebuie luate în cazul transmiterii de alarme de sistemele de automatizare la panoul de telesemnalizare.

Art. 39 (1) În cadrul operatiilor de montare, punere în functiune, reparare si întretinere a sistemelor de ardere si automatizare se pot efectua urmatoarele lucrari:

a) realizarea sistemelor de automatizare care integreaza sisteme individuale ale cazanelor si instalatiilor termomecanice anexe din centralele termice;

b) modernizarea sistemelor de automatizare si a instalatiilor de ardere ale cazanelor si instalatiilor anexe din centralele termice aflate în exploatare;

c) automatizarea instalatiilor de ardere si a cazanelor aflate în exploatare si care nu sunt echipate cu sisteme de automatizare;

d) montarea instalatiilor de ardere la cazane livrate fara arzator;

e) repararea sistemelor de automatizare si a instalatiilor de ardere ale cazanelor si a sistemelor de automatizare ale echipamentelor anexe din centralele termice;

f) înlocuirea instalatiilor de ardere, de reglare, de automatizare si de protectie cu alte instalatii, diferite functional fata de cele prevazute în proiectul initial (modernizare), sau dotarea cazanelor cu asemenea instalatii;

g) încercarea la cald a cazanelor de abur, de apa fierbinte, de apa calda si abur de joasa presiune;

(2) Lucrarile de la alin. (1) de la lit. a) la lit. f) necesita documentatii tehnice avizate de catre RADTA.

RADTA - Personal tehnic de specialitate, responsabil cu avizarea documentatiei tehnice de automatizare.Cauta
Powered by Joomla!®. Designed by: themes joomla  Valid XHTML and CSS.
Prepared by Pinghi.ro © 2011-2013 Pinghi.ro